Нема производа у корпи
среда, 27 јануар 2021

ЈУБИЛАРНЕ НАЦИОНАЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ ЛОРЕАЛА И УНЕСКА

ЈУБИЛАРНЕ НАЦИОНАЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ ЛОРЕАЛА И УНЕСКА

 

Жене унапређују науку, а наука унапређује свет

Још три младе научнице придружиле су се досадашњим добитницама стипендија „За жене у науци, које додељују Фондација компаније Лореал и Унеска. Јелена Владић, Даница Павловић и Ана Томас Петровић примиле су награду и подстрек за изузетан научноистраживачки рад у областима фармацеутског инжењерства, биофизике и медицине, у оквиру јубиларног, десетог циклуса овог програма у Србији.

Доктор технолошког инжењерства Јелена Владић научни је сарадник на Катедри за Биотехнологију и фармацеутско инжењерство Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду. Област њеног научног истраживања је фармацеутско инжењерство, с фокусом на истраживање „зелене иновативне технологије екстракције и сушења, као поступка за добијање финалних фармацеутских производа. Такође истражује фармаколошку и хемијску карактеризацију добијених производа и могућности њиховог обогаћивања ради добијања производа са побољшаним здравственим ефектима.

Даница Павловић је доктор биологије и научни сарадник на Институту за физику Универзитета у Београду, где ради у Лабораторији за биофотонику Центра за фотонику. Њена научноистраживачка област је биофизика, са подобластима биофотонике, биомедицине, биоматеријала и биомедикамената, са фокусом на биофотонику. Својим истраживањима допринела је области биофотонике, где су откривене нове оптичке структуре, механизми производње структурних особености и потенцијални начини манипулације светлошћу, као и ентемологији и екологији инсеката.

Инструменталне технике развијене захваљујући фотоници велику примену налазе и у медицини, а ласери и други оптички уређаји веома су заступљени у клиничкој пракси, у дијагностици и терапији. Унутар ткива фотони рeагују са биолошком материјом у различитим процесима, који се широко могу означити као расејање и апсорпција, објашњава др Павловић, која је део тима пројекта Hemmaginero, који финансира Фонд за науку Републике Србије.

Ана Томас Петровић је доктор медицине и асистент на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. Њен научни фокус је на истраживањима из области рационалне употребе лекова, пре свега антибиотика, те на методама оптимизације дозирања ових група лекова ради максимизације терапијског ефекта и смањења могућности за настанак антибиотске резистенције.

Програм националних стипендија део је глобалног програма Лореала и Унеска „За жене у науци (For Women in Science), који обухвата различите видове подршке и афирмације жена истраживача и њиховог доприноса научном напретку. Тренутно се спроводи у више од 50 земаља, а у Србији је започет 2010. године и реализује се у партнерству компаније Лореал Балкан, Националне комисије за Унеско и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У пионирском програму, који спроводе Унеско и Фондација корпорације Лореал, жене истраживачи препознају се кроз резултате свог рада и допринос решавању изазова данашњице. Статистички, само 30 одсто научних истраживача су жене, а циљ је да се превладају стереотипи, као и родна неједнакост у приступу одређеним атрактивним областима и каријерама – који су кроз историју значајно утицали на науку и њена достигнућа. Не можемо себи да приуштимо одрицање од талента половине човечанства – жене унапређују науку, а наука унапређује свет – истичу организатори.

У суочавању са глобалним изазовима, као што је убрзани развој нових технологија, старење светске популације или претње по биодиверзитет, Унеско и Лореал су убеђени да жене научни истраживачи могу да остваре снажан утицај на друштво и поставе темеље за светлију будућност.

Завршетком десетог јубиларног циклуса програма аутоматски је отворен и нови циклус пријављивања на конкурс за Националне стипендије „За жене у науци за 2021. годину. Циљ конкурса је даље научно и професионално усавршавање младих научница, као и подршка талентованим и посвећеним дамама да, у тренутку који је можда и преломан за њихову научну каријеру, унапреде свој научноистраживачки рад и добију подстицај за наставак креативног доприноса у Србији. Учешћем се ове младе научнице прикључују и међународној заједници жена у науци, коју је програм окупио током година спровођења.

Д. Ј.

 

АНТРФИЛЕ:

НОВИ КОНКУРС

Стипендије се додељују научницама у Србији, с уписаним или завршеним докторским или постдокторским студијама, за реализацију значајног научног истраживања у области природних наука (укључујући природно-математичке, биолошке и медицинске науке, као и мултидисциплинарна подручја) – које ће бити спроведено у Србији! Кандидаткиње у тренутку конкурисања треба да буду млађе од 35 година, па у с складу с тим пријаве рођених пре 1. јануара 1986. године неће бити узете у обзир. Такође, морају имати држављанство Републике Србије и пребивалиште у нашој земљи.

Приликом квалитативне селекције, односно евалуације кандидаткиње и научноистраживачког пројекта у обзир се узимају: квалитет пројекта, објављени научни радови кандидата и квалитет часописа у којима су се нашли, досад остварене академске награде и признања и константност високих академских резултата; сарадња с колегама у земљи и иностранству, усавршавање, пројекти, стипендије...

Стипендисткиње имају обавезу да обавештавају партнере на пројекту о току и резултатима предметног научног истраживања које је подржано стипендијом, као и да им по окончању истраживања доставе реферат са описом обављеног научног истраживања, хипотезама и методологијом рада, као и резултатима до којих су дошле у научном истраживању. Пријаве кандидаткиња које за потребе истраживања изводе експерименте на животињама неће бити узете у обзир.

Документација се подноси до 30. априла, а детаљније информације могу се наћи на веб-сајту zeneunauci.co.rs

 

 korice za zbirke JEZIK srpski jezik 2020 21

korice za zbirke MATEMATIKA srpski jezik 2020 21

korice za zbirke KOMBINOVANA srpski jezik 2020 21

Korice konkursa za upis u srednju skolu 2020 21 25 05 20

2020 KORICE INFORMATORA ZA UPIS U SREDNJU SKOLU

GodineUzleta

2017 Korice za domove 1 1

publikacije

Korice konkursa za stipendiju final 2017 18

covid vakcinacija

1 korisni linkovi ministarstvo prosvete 200x702 korisni linkovi zavod za unapredjivanje zuto 200x703 korisni linkovi zavod za vrednovanje5 korisni linkovi savez ucitelja zuto 200x70

Актуелности

  • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОГЛАШИВАЧЕ У ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ
    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА образовно-васпитне установе и друге институције заинтересоване за оглашавање у ЛИСТУ Обавештавамо образовно-васпитне установе и друге институције заинтересоване за оглашавање да нам текстове огласа за прикупљање понуда за реализацију…

Пријава на имејл листу

Најновије весту у Вашем инбоксу

Контакт

Привредно друштво
„Просветни преглед”

Секретаријат:  011/3235-378
Факс: 011/3341-084
Комерцијала:  011/3239-096