Нема производа у корпи
среда, 27 јануар 2021

ПОДРШКА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

ПОДРШКА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

 

Драгоцено менторство за дигиталне компетенције

Дигиталне компетенције данас су од суштинског значаја за све запослене и грађане уопште. Основне међу њима дугорочно се формирају пре свега у систему образовања, који обезбеђује приступ систематизованим научним знањима, а ниво дигиталних компетенција ученика, између осталог, у великој мери зависи од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у областима у којима држе наставу познају модерне концепте, методе и алате, који претпостављају смислену употребу дигиталних технологија.

Део овог процеса је и упознавање наставника са дигиталним алатима и њиховом педагошком употребом кроз Обуке за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења и обуке Дигитална учионица. Ради унапређивања подршке наставницима и стручним сарадницима, Завод за унапређивање образовања и васпитања креирао је сервис дигиталне подршке за образовно-васпитне установе и просветне раднике, како би им помогао у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

Помоћ је организована кроз „тикетинг систем, у коме школа или појединац „отварају тикет са питањем на неку од тема везаних за коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, система за управљање учењем (LMS), педагошких аспеката употребе дигиталних технологија у настави и учењу..., кажу у Заводу.

Области менторства ЗУОВ-а су: општа питања наставе, техничка питања употребе ИКТ-а у наставном процесу (хардвер, софтвер), коришћење система за управљање учењем, дигитални уџбеници и платформе издавачких кућа, коришћење дигиталних алата, планирање и остваривање наставе, употрeба ИКТ-а за прилагођавање наставе и учења потребама и могућностима ученика (ИОП1, ИОП2, ИОП3), објашњава Иван Савић, руководилац Заводовог Центрa за професионални развој запослених у образовању.

У тренутку настанка овог текста статистика је показивала 339 тикета, од којих је већина (242) била везана за коришћење неког од система за управљање учењем (Mоја школа, Microsoft Тeams, Moodle, Google učionica, Edmodo...). Следе општа питања везана за наставу (51 тикет), технички проблеми употребе ИКТ-а у наставном процесу (хардвер, софтвер) – 17.

По бројности следи коришћење дигиталних алата (интеракција, квизови, тестови, сарадња, дељење, презентације, снимање у алатима као што су Zoom, Webex, Teams...) – 16.

Дигитални уџбеници и платформе издавачких кућа захтевали су додатна појашњења у шест случајева, појашњења у планирању и остваривању наставе – пет тикета везаних за педагошке аспекте употребе ИКТ-а у наставном процесу, мотивацију ученика, праћење напретка и формативно оцењивање..., док је употреба ИКТ-а за прилагођавање наставе и учења потребама и могућностима ученика (ИОП1, ИОП2, ИОП3) била питање у два случаја.

Оквирно, питања која поставља школа, односно лице у име школе, три пута су бројнија од броја питања која постављају просветари у своје име.

Важно је напоменути и да се упит, односно тикет, затвара тек када корисник потврди да је добио адекватан одговор, односно помоћ, напомиње Савић.

Из анкете, коју ЗУОВ перманентно спроводи међу просветним радницима Србије, може се закључити да се већина наставника (око 51 одсто) први пут сусреће са комплекснијим радом на даљину, односно онлајн подучавањем, а да и већина осталих има врло ограничена искуства у овој области (око 37 одсто). Свима њима у раду користи велика доступност образовних дигиталних платформи, као и значајан број едукативних алата, односно софтверских апликација, које им омогућавају прилагодљивост, иновативност и креативност у спровођењу наставе.

Проблеми са којима се сусрећу претежно се односе на методологију оцењивања у измењеним условима рада, недостатак дигиталних компетенција, као и техничких ресурса, али и на повећано оптерећење, које припрема и спровођење онлајн наставе захтевају.

Већина анкетираних позитивно оцењује досадашњу организацију учења на даљину током пандемије и сматрају да школа после ње више неће бити иста, односно да би онлајн настава требало да се чвршће интегрише у систем образовања. У томе би требало да помогне више системских обука, отворени образовни ресурси, додатни едукативни алати... Најчешће коришћена онлајн платформа је Google учионица, а најраспрострањенији дигитални алати за комуникацију били су Вајбер и интерне апликације система за управљање учењем (LMS).

Упитник ЗУОВ-а везан за дигиталне алате досад је попунило више од 24.000 наставника, а анкета је и даље отворена и може се наћи онлајн на веб-локацији Завода.

Д. Јелисавчић

 

АНТРФИЛЕ

ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Учитељски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и ЗУОВ-ом, организовао је онлајн обуку за наставнике разредне наставе, који ове школске године први пут, у првом разреду основне школе, остварују наставу из предмета Дигитални свет. Семинари су акредитовани решењем министра као обука од јавног интереса и нуде предлоге наставних активности и образовне ресурсе који се могу користити у настави, а одвија се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

Обука траје 16 сати (две недеље), а након њеног завршетка сви образовни материјали и ресурси остаће доступни, као вид подршке наставницима разредне наставе који су успешно завршили обуку. Прва група почела је обуку 5. октобра.

 Dostava

 korice za zbirke JEZIK srpski jezik 2020 21

korice za zbirke MATEMATIKA srpski jezik 2020 21

korice za zbirke KOMBINOVANA srpski jezik 2020 21

Korice konkursa za upis u srednju skolu 2020 21 25 05 20

2020 KORICE INFORMATORA ZA UPIS U SREDNJU SKOLU

GodineUzleta

2017 Korice za domove 1 1

publikacije

covid vakcinacija

Korice konkursa za stipendiju final 2017 18

1 korisni linkovi ministarstvo prosvete 200x702 korisni linkovi zavod za unapredjivanje zuto 200x703 korisni linkovi zavod za vrednovanje5 korisni linkovi savez ucitelja zuto 200x70

Актуелности

  • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОГЛАШИВАЧЕ У ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ
    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА образовно-васпитне установе и друге институције заинтересоване за оглашавање у ЛИСТУ Обавештавамо образовно-васпитне установе и друге институције заинтересоване за оглашавање да нам текстове огласа за прикупљање понуда за реализацију…

Пријава на имејл листу

Најновије весту у Вашем инбоксу

Контакт

Привредно друштво
„Просветни преглед”

Секретаријат:  011/3235-378
Факс: 011/3341-084
Комерцијала:  011/3239-096