Нема производа у корпи

О нама

Привредно друштво „Просветни преглед” je у државном власништву. Влада Републике Србије је већ у члану 1. Основних одредби Одлуке о оснивању прецизно побројала и због чега оснива то привредно друштво (цитирамо): „…ради припремања и издавања листа просветних радника Републике Србије и других публикација којима се обезбеђује информисање јавности о образовно-васпитним процесима на свим нивоима образовања, као и штампање образаца школске евиденције и јавних исправа, у складу са законом и обављање других послова од значаја за Републику Србију.” (Одлука објављена у Службеном гласнику РС, бр. 110/2007).

Једна од најкрупнијих и најзначајнијих обавеза у том склопу је припремање и издавање недељних новина просветних радника Републике Србије и Републике Српске.

Oд 2003. године, када је потпуно престало буџетско финансирање тадашњег Јавног новинско-издавачког предузећа „Просветни преглед”, успели смо да изградимо одржив пословни и друштвено-одговорни систем који је, не једанпут, од надлежних и компетентних оцењен као поуздан и драгоцен чинилац у функционисању и развоју образовно-васпитног система у Србији. У складу са законом, добит коју остварујемо уплаћујемо у републички буџет, одакле се финансира и образовање.

 

Програм пословања за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину.

Финансијски извештај за 2020. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Програм пословања за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Квартални извештаји о реализованим јавним набавкама за 2020. годину

Финансијски извештај за 2019. годину

Измене и допуне Програма пословања за 2020. годину - пречишћен текст

Програм пословања за 2020. годину

План набавки за 2019. годину

Квартални извештаји о реализованим јавним набавкама за 2019. годину

Програм пословања за 2019. годину

План набавки за 2018. годину

Програм пословања за 2018. годину

Информатор о раду

План набавки за 2017. годину

Програм пословања за 2017. годину

Финансијски извештај за 2016. годину

  Финансијски извештај за 2015. годину

Програм пословања за 2015. годину

Финансијски извештај за 2014. годину

План набавки за 2014. годину

План набавки за 2015. годину

План набавки за 2016. годину

План набавки за 2017. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца

   Одлука о оснивању

 Dostava

 korice za zbirke JEZIK srpski jezik 2020 21

korice za zbirke MATEMATIKA srpski jezik 2020 21

korice za zbirke KOMBINOVANA srpski jezik 2020 21

Korice konkursa za upis u srednju skolu 2020 21 25 05 20

2020 KORICE INFORMATORA ZA UPIS U SREDNJU SKOLU

GodineUzleta

2017 Korice za domove 1 1

publikacije

covid vakcinacija

Korice konkursa za stipendiju final 2017 18

1 korisni linkovi ministarstvo prosvete 200x702 korisni linkovi zavod za unapredjivanje zuto 200x703 korisni linkovi zavod za vrednovanje5 korisni linkovi savez ucitelja zuto 200x70

Актуелности

  • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОГЛАШИВАЧЕ У ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ
    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА образовно-васпитне установе и друге институције заинтересоване за оглашавање у ЛИСТУ Обавештавамо образовно-васпитне установе и друге институције заинтересоване за оглашавање да нам текстове огласа за прикупљање понуда за реализацију…

Пријава на имејл листу

Најновије весту у Вашем инбоксу

Контакт

Привредно друштво
„Просветни преглед”

Секретаријат:  011/3235-378
Факс: 011/3341-084
Комерцијала:  011/3239-096